ประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานอัยการสูงสุด เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานอัยการสูงสุด เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แจ้งผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ลำดับที่ 1 - 103 

สำนักงานอัยการสูงสุด เรียกผู้สอบแข่งขันได้ ตามประกาศฯ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ลงวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2563 ลำดับที่ 104 – 143 (จำนวน 40 อัตรา) และลำดับที่ 144 – 153 (จำนวน 10 อัตรา) เป็นลำดับสำรอง ให้มารายงานตัว
ในวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา  ณ ห้องประชุม 120 ปี ชั้น 1  สำนักงานอัยการสูงสุด
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ  แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร เพื่อบรรจุและแต่งตั้งในวันจันทร์ที่ 22  มิถุนายน  2563
ทั้งนี้ หากไม่ไปรายงานตัวตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ในการบรรจุและแต่งตั้งครั้งนี้
มาตรการป้องกันโรคติดต่อ (COVID-19) เพื่อความปลอดภัย สำหรับผู้เข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) แหน่งนิติกรปฏิบัติการ ของสำนักงานอัยการสูงสุด
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน มาตรการป้องกันโรคติดต่อ (COVID-19) เพื่อความปลอดภัย สำหรับผู้เข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) แหน่งนิติกรปฏิบัติการ ของสำนักงานอัยการสูงสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์ การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ของสานักงานอัยการสูงสุด
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ข่าวประชาสัมพันธ์ การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในตาแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ของสานักงานอัยการสูงสุด

คลิกดาวน์โหลด แบบตรวจสอบเอกสาร
คลิกดาวน์โหลด แบบสอบถามสุขภาพ ในการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งฯ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ลำดับการเรียงเอกสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์ การเตรียมตัวเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ของสำนักงานอัยการสูงสุด
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ข่าวประชาสัมพันธ์ การเตรียมตัวเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ของสำนักงานอัยการสูงสุด
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการธุรการสำนักงานอัยการสูงสุด เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการธุรการสำนักงานอัยการสูงสุด เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ

คลิกดาวน์โหลด ใบรับรอบแพทย์
ผังที่นั่งสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ในวันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 - 12.00 นาฬิกา ณ ศูนย์สอบธรรมศาสตร์ รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ผังที่นั่งสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ในวันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 - 12.00 นาฬิกา  ศูนย์สอบธรรมศาสตร์ รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

คลิกเพื่อดู ตัวอย่าง รองเท้าคัชชูหุ้มส้นผู้ชาย/ผู้หญิง

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการธุรการสำนักงานอัยการสูงสุด เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการธุรการสำนักงานอัยการสูงสุด เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
ประกาศสำนักงานอัยการสูงสุด เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานอัยการสูงสุด เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ

ประกาศสำนักงานอัยการสูงสุด เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
ประกาศสำนักงานอัยการสูงสุด เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของ (ภาค ก.) เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของ (ภาค ก.) เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๖
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของ (ภาค ก.) เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของ (ภาค ก.) เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของ (ภาค ก.) เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของ (ภาค ก.) เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของ (ภาค ก.) เพิ่มเติม